آغاز عملیات اجرایی بیش از هزار واحد مسکونی در شهرستان خوی

رئیس اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی در حاشیه آغاز اجرای طرح های نهضت ملی مسکن گفت: طرح نهضت ملی مسکن در 1500 واحد در زمینی به مساحت 21 هکتار اجرا می شود. به مساحت 21 هکتار زیربنا به مساحت 200000 متر مربع.

رسول عطای افزود: واحدهای این طرح به صورت واحدهای انفرادی در دو طبقه و مساحت هر واحد مسکونی 100 متر مربع خواهد بود.

وی افزود: این واحدهای مسکونی در 525 قطعه زمین اجرا می شود و مشکلی برای تامین زیرساخت های لازم وجود ندارد.

وی ادامه داد: مدت اجرای این طرح 30 ماهه خواهد بود و پس از 2.5 سال تحویل متقاضیان می شود.

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: پنج میلیارد و 500 میلیون ریال تسهیلات به متقاضیان ارائه می شود و مشارکت مردم در تکمیل پروژه های مسکن مهر در اولویت است.

عطایی با اشاره به سهم شهر خوی از طرح نهضت ملی مسکن گفت: سهم نهضت ملی مسکن در شهرستان خوی برای چهار سال 22 هزار و 890 واحد است و مشکلی برای تامین زمین در این شهر نداریم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85497619/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%DB%8C

  ادامه تعلیق محدودیت پروازهای چارتر به قشم و کیش بررسی می شود