بازار مسکن در امان

بازار مسکن در رکود عمیقی است، اما قیمت ها بیداد می کند. براساس آخرین گزارش بانک مرکزی مربوط به آذر ماه 1402 متوسط ​​قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به 74 میلیون تومان یعنی 2.3 برابر قیمت شهریور 1400 در دولت سیزدهم رسید. شروع به کار کرد و شروع به کار کرد. میانگین قیمت مسکن …
منبع خبر: تجارت نیوز
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021210727390074880/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%BA%D9%85%D8%A7

  شرکت مسکن مسئول توسعه روستایی است نه وزارت کشاورزی