بازار مسکن در رکود تورمی گیر کرده است/ مردم چگونه می توانند خانه دار شوند؟

بازار مسکن شرایط مساعدی ندارد و افزایش قیمت ها همزمان با کاهش قدرت خرید مردم باعث ورود این بازار به رکود تورمی شده است. – بر اساس گزارش ها، در این میان بازار اجاره از شرایط مطلوبی برخوردار نیست و نرخ بالای اجاره بها فشار بر مردم را افزایش داده است. اما تصویب قوانین جدید مانند …
منبع خبر: اکنجار
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030306951352254464/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%2F%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1

  4838 درخواست در کمیته ماده 100 شهرداری اصفهان بررسی شد