ترس ها و امیدهای مسکن چینی ها

در روزهای اخیر بار دیگر بحث دعوت از شرکت های چینی در حوزه مسکن داغ شد و انتشار این خبر موجی از واکنش ها را در پی داشت. – می گویند در حوزه مسکن به یک بحث محوری تبدیل شده است. مسئولان شهرداری مدعی شدند چند مهندس چینی می آیند و به پیمانکاران ایرانی کار آموزش می دهند…
منبع خبر: اکنجار
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021201589954453504/%D8%A8%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C

  صنعت هوانوردی ایران تحریم ها را تایید کرد