سقف بلند آرزوی دانشگاهیان در ایران برای خانه دار شدن؛ از رویا تا اجرا


شیراز- ایرنا- این روزها مسکن به یکی از مهمترین خواسته ها و دغدغه های جامعه تبدیل شده است و اساتید دانشگاه و کارمندان نیز از این قاعده مستثنی نیستند. اضطراب با اجرای طرح اسکان دانشگاهی امید جدیدی را در دل این قشر زنده کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85406117/%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D8%B1%D8%B2%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A4%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7

  او سقف افزایش اجاره بها را به شورای مسکن منطقه واگذار کرد