کارشناس مسکن: تهران و شهرهای بزرگ به جهنم کارگران و کارمندان تبدیل شده است، در کشور ما جابجایی مستاجران حق مطلق صاحب خانه است.

مجید گودرزی کارشناس مسکن درباره میزان واقعی اجاره بها در مرکز تهران برای یک خانه ده ساله گفت: تهران و کلان شهرها تبدیل به جهنم کارگران و کارمندان شده است، زیرا 100 درصد حقوق آنها به حد نصاب نمی رسد. اجاره دادن. رویداد۲۴: افزایش شدید اجاره بهای خانه منجر به سلب تمام حقوق…
منبع خبر: الحدث 24
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021153337033062400/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86%3A-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86

  صفر تا صد در مورد دوره مشاوره املاک ملکیتا